Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

RO - Wstęp


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  • Regulamin Rady Osiedla
  • Rada Osiedla składa się z dwunastu do dwudziestu czterech osób, członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu. - Statut Spółdzielni §96

 

Rada Osiedla "Idzikowskiego"
ul. St. Pyjasa 5 kl.V
00-710 Warszawa
 
Kontakt z Radą Osiedla:
ro.idzikowskiego@msmenergetyka.pl
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Krystyna Śmigielska   2023   4   2027  

Przewodnicząca RO,

Członek Komisji Technicznej

                     
2.   Krzysztof Pawlak   2021   4   2025  

V-ce Przewodniczący RO,

Członek Komisji Rewizyjnej

                     
3.   Marta Tkaczyk-Smolak   2021   4   2025  

V-ce Przewodnicząca RO,

Członek Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla

                     
4.   Zenon Parchimowicz   2023   4   2027  

Sekretarz RO,

Członek Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla

                     
5.   Janina Renata Kołodziej   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                     
6.   Ewa Samp-Stanisławska   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
7.   Maciej Gocał   2021   4   2025   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
8.   Stanisław Gepner   2021   4   2025   Przewodniczący Komisji Technicznej
                     
9.   Wojciech Oklej   2021   4   2025   Członek Komisji Technicznej, Członek Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla
                     
10.   Marcin Marikin   2021   4   2025   Członek Komisji Technicznej, Członek Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla
                     
11.   Krzysztof Magoń   2021   4   2025   Członek Komisji Technicznej
                     
12.   Alicja Helwich   2021   4   2025   Przewodnicząca Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla
                     
13.   Maria Sell   2023   4   2027   Członek Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla
                     
14.   Krystyna Żyżyńska-Gelńska   2023   4   2027   Członek Komisji ds. Zagospodarowania Osiedla

 

Protokoły
Uchwały
Sprawozdania